Tapas for Organisations®

TaPas for Organisations (T4O)

(Her)ontdek de talenten van uw organisatie zélf en wat de juist setting kan zijn om deze tot vol potentieel te laten komen.  Zo bent u klaar voor de toekomst!

Elke organisatie beschikt over talenten waarmee ze zich kan onderscheiden.  Talenten in energie zijn goed voor zowel de organisatie als voor de medewerkers.  Deze zorgen er onder andere voor om op een pro actieve manier om te gaan met verandering. 

De T4O peilt niet enkel naar wat de organisatie is of kan zijn, maar ook naar hoe getalenteerd ze is in wat ze doet of kan doen om (sneller) impact te hebben in deze wereld.Het instrument geeft heldere inzage in het scala aan mogelijkheden (talenten) waarover de organisatie beschikt om op een consistente en unieke manier haar 'zijn' en 'doen' te verbinden en zo haar volle potentieel te benutten.

Daarnaast toont T4O of de werkomgeving motiverend is, maakt de patronen zichtbaar die de identiteit van de organisatie (kunnen gaan) vormen, en onderzoekt of deze patronen de organisatie nog kunnen dienen of dat deze tot ballast zijn geworden.

De resultaten van de T4O bieden concrete handvatten om een dialoog op te starten, en wel vanuit het antwoord op de volgende vragen:

1. waarom bestaat de organisatie?

2. waarop kàn ze strategisch focussen, gegeven een bepaald bewustzijn over haar uniciteit?

3. gegeven dat bepaalde bewustzijn en de strategische focus, hoe kan ze groeien naar haar volle potentieel?

4. gegeven dit alles, hoe kan ze sneller impact hebben in de wereld?

TaPas for Organisations is dus bedoeld voor elke leider die de juiste setting wil creëren om de organisatie tot vol potentieel te laten komen, en zo nog beter uitgerust te zijn voor actuele en toekomstige uitdagingen.