Tapas for Kids®

We zijn er met zijn allen van overtuigd dat kinderen een pak talenten hebben. Maar we stellen vast dat we daar al bij al niet zoveel mee doen. Het is niet eenvoudig om ze in kaart te brengen, de talenten veranderen nog en we hebben veel te weinig methoden en werkvormen om de ontwikkeling van talenten en passies goed te begeleiden. Want begin er maar eens aan in een klas waar al die talenten en passies verschillend zijn...

Met TaPas for Kids ® zoeken we naarstig naar antwoorden! We willen kinderen een vergrootglas bieden voor hun talenten. We willen scholen de knowhow, methodes én vormen van evaluatie bieden om hiermee om te gaan. Een uitdagende bezigheid, waarvan u straks een voorproevertje krijgt. TaPas for Kids ® is nog volop in ontwikkeling, maar U krijgt als eerste een inkijk!